В началото бе огънят...

По-старите членове вероятно си спомнят прототипа на апликационната форма за награди: изморителна и времеемка. Всеки трябваше да претърси целия си логбук за да успее да компилира един Word документ, да го подпише и накрая да го прати на Юрий.Онлайн формата, която разработу Уил, DH5WB, бе голямо облегчение за целия процес. Той успяваше да проверява и пресмята целите ADIF файлове спрямо критериите на EPC наградите и препращаше резултата към съответните Мениджъри.По същото време създадох програмата MixW2EPC. Тя позволяваше на потребителя да конвертира своя MixW лог към ADIF-файл съдържащ единствено необходимата за EPC информация. Последваха най-разнообразни модули към други лог програми.До юли 2007 паралелно на Уил, аз се занимавах с поддръжката на онлайн апликационната форма на MixW2EPC. След това изле и първата публична версия на UltimateEPC. В процеса на разработката, все повече и повече награди бяха добавяни, а също така се разнообразяваха и филтрите за директно импортиране от различни програми и апаратни логове. Резултатът, а и идеята, са да се облегчи живота на всички членове на EPC.UltimateEPC вече е единственият официален път по който се кандидатства за всички награди на EPC.През юни 2011 UltimateEPC бе значително доработена. За да се отрази значително подобрената функционалност, тя бе прекръстена на UltimateAAC. Сега тя позволява достъпа до наградните програми на пет различни клуба за цифрови връзки.Потребителите на Linux и Mac все още не могат да се възползват от тази разработка. Въпреки това, те могат да изпращат по email до МЕН своите ADIF файлове. След получаването им аз ще ги проверявам и подготвям целия процес по кандидатстването за награди от тяхно име.

...и за в бъдеще

Нашият план е за в бъдеще да разработваме UltimateAAC, като добавяме нови награди и операционни системи.