UltimateAAC може да обработва следните файлови формати: HRD5 (DSN), HRD4/DM780, DXbase2007, DXKeeper, SWISSLOG5 (*.mdb), MixW (DSN,*mdb,*log) и DigiPan (*.log), AirLinkExpress (*mdb) и Hamlog32 (*dbf) или ADIF. Всички останали журнали трябва да бъдат конвертирани към ADIF. UltimateAAC не внася промени в оригиналните лог файлове. Всички радиовръзки осъществени преди 01 януари 2000 ще бъдат автоматично филтрирани. Системата ще приема единствено радиовръзки осъществени на (BQ)PSK(31,63,125). От 10.06.2006 EPC членски номера и EU области (ако са известни) ще бъдат автоматично добавяни.В случай, че използвате ADIF, се прилагат следните минимални изисквания:, , , or and .в допълнение (ако е известно): примерно JO41AA или JO41 примерно EU-111 и и двете съставени от 1 до 2 цифри и за наградата YLPA.За да може да се постигне идеален процес на оценяване, следните награди изискват специални детайли в полето :YLPA: "#YL" или "#CSYL"GNOME: "#QRP"CRUMB: "#PWR 1-5"DXDA: допълнително "#DX 0000"DKPA: допълнително "#AREA XX.00.XX"При използване на DigiPan IOTA и GRID референциите могат да бъдат запазвани в полето. ("#IOTA EU-098 " или "#GRID JO40JI ").Всеки друг различен файлов формат от този ще бъде игнориран от UltimateAAC.CQ и ITU зоните се генерират софтуерно или се взимат от базата данни ако съществуват в нея. За VK, UA, W, VE, PY и BY повиквателни знаци, софтуерът ще използва вътрешно генерирани зони, т.к. те в общия случай са далеч по прецизни от тези в лога.Попълнените файлове с данни се изпращат през оценителния модул и резултатът се извеждат на екрана. Възможно е да бъдат показани единични резултати, а също така и грешки.