Na początku był ogień ...

Starsi pamiętają prototyp aplikacji dyplomowej: męczące i czasochłonne. Trzeba było przeszukać cały dziennik w celu zestawienia dokumentów Worda, podpisać je i ostatecznie wysłać do Jurija.Aplikacja online Wila DH5WB, była wielką ulgą i uprościła cały proces dość mocno. Sprawdzała i oceniała pliki ADIF według kryteriów EPC i przekazywała wyniki do menadżera.W tym celu stworzyłem MixW2EPC. To pozwoliło użytkownikowi na konwersję jego Logu MixW do ADIF, zawierającego odpowiednie dane EPC. Dodatek do innych programów logujących został stworzony później.Opracowywałem równolegle do on-line Wila MixW2EPC i dopiero w lipcu 2007 roku pierwsza wersja UltimateEPC został pokazana. W miarę upływu czasu, zostały dodane mnóstwo nagród, wraz z większą różnorodnością programów logujących, które pozwoliły na bezpośredni dostęp. Celem było łatwiejsze życie członka EPC.UltimateEPC jest teraz oficjalną aplikacją do ubiegania się o dyplomy EPC.W czerwcu 2011 r. UltimateEPC został poszerzony o nową funkcjonalność i zmienił nazwę na UltimateAAC. Teraz rozwijany jest program do obsługi pięciu klubów cyfrowych,Użytkownicy Linux i Mac nie mogą jeszcze korzystać z tego rozwiązania. Niemniej jednak mogą wysyłać MI swoje pliki jako ADIF. Wykonam wówczas test i przygotowuje proces aplikacji w ich imieniu.

...i w przyszłości

Naszym planem na przyszłość jest rozszerzenie UltimateAAC na inne systemy tak jak będzie rosła różnorodność nagród.