Dane te są takie same, jak te, używanego do rejestracji i są niezbędne do wpisania wszystkich danych osobowych we wniosku nagrody. Niniejsze dane osobowe są również ważne w celu weryfikacji członkostwa EPC, które jest wymagane dla każdej nagrody.Niektórzy z was mogą obsługiwać kilka różnych znaków wywoławczych. W celu uzyskania lepszego wglądu, jest możliwe utworzenie oddzielnych kategorii dla każdego znaku wywoławczego. Upewnij się czy wybrałeś odpowiedni znak wywoławczy przy ubieganiu się o nagrody.