UltimateAAC obsługuje następujące formaty plików: HRD5 (DSN), HRD4/DM780, DXbase2007, DXKeeper, SWISSLOG5 (*.mdb), MixW (DSN,*mdb,*log) i DigiPan (*.log), AirLinkExpress (*mdb) i Hamlog32 (*dbf) lub ADIF. Wszystkie inne formaty muszą być przekonwertowane na ADIF. UltimateAAC nie wprowadza zmian w pliku logu. Wszystkie QSO z datą wcześniejszą niż 01. Stycznia 2000 r. będą automatycznie odrzucone. System akceptuje QSO w (BQ)PSK(31,63,125) i od 10 czerwca 2006 będą dodane numery EPC oraz obszary (jeśli są znane).W przypadku ADIF stosuje się następujące wymagania minimum:, , , or and .dodatkowo (jeśli możliwe): jak JO41AA lub JO41 jak EU-111 i obie składają się z 1 do 2 cyfr and dla YLPA.Aby proces oceny wniosku był idealny, następujące nagrody wymagają specjalnych szczegółów w polu :YLPA: "#YL" lub "#CSYL"GNOME: "#QRP"CRUMB: "#PWR 1-5"DXDA: dodatkowo "#DX 0000"DKPA: dodatkowo "#AREA XX.00.XX"Z DigiPan IOTA także odnośniki GRID mogą być przechowywane w polu . ("#IOTA EU-098 " or "#GRID JO40JI ").Każdy inny format będzie ignorowany przez UltimateAAC.CQ i strefy ITU są generowane programowo lub są przejmowane jeśli już istnieją. Dla VK, UA, W, VE, PY i BY oprogramowanie wykorzysta samodzielnie wytworzone strefy ponieważ są one w większości przypadków bardziej precyzyjne, niż z oprogramowania logu.Uzupełnione dane są następnie wysyłać przez moduł oceny i pokazywane w końcowym zestawieniu. Mogą zostać wyświetlone pojedyncze wyniki, jak również błędy.