UltimateAAC poate prelucra următoarele formate de fișiere: HRD5 (DSN), HRD4/DM780, DXbase2007, DXKeeper, SWISSLOG5 (*.mdb), MixW (DSN,*mdb,*log) și DigiPan (*.log), AirLinkExpress (*mdb) și Hamlog32 (*dbf) sau ADIF. Toate celelalte formate trebuiesc convertite în ADIF. UltimateAAC nu va modifica fișierele originale. Toate QSO-urile făcute înainte de 01 Ianuarie 2000 vor fi automat eliminate. Sistemul va accepta numai QSO-uri în (BQ)PSK(31,63,125) și începând cu 10 Iunie 2006. Vor fi adăugate de asemenea numerele EPC și Zonele (dacă sunt cunoscute). În cazul ADIF următoarele cerințe minimale se aplică:, , , sau și .adițional (dacă sunt disponibile): precum JO41AA sau JO41 precum EU-111 și ambele constând din 1 sau 2 cifre și pentru YLPA. Pentru ca procesul de evaluare să meargă perfect, următoarele Diplome solicită detalii speciale în câmpul: YLPA: "#YL" sau "#CSYL"GNOME: "#QRP"CRUMB: "#PWR 1-5"DXDA: suplimentar "#DX 0000"DKPA: suplimentar "#AREA XX.00.XX"Cu DigiPan pot fi stocate în câmp atât informațiile IOTA precum și GRID. ("#IOTA EU-098 " sau "#GRID JO40JI "). Orce alt format decât acestea va fi ignorat de UltimateAAC. Zonele CQ și ITU sunt generate de program sau preluate dacă deja există. Pentru VK, UA, W, VE, PY și BY programul va folosi zone auto-generate deoarece în majoritatea cazurilor acestea sunt mai precise decât cele venind de la programele de logare. Fișierele completate sunt apoi trimise la modulul de avaluare și rezultă o sinteză finală. Este posibil să fie afișate anumite erori.